Drzwi przeciwpożarowe – Certyfikaty EI30 i EI60

Drzwi przeciwpożarowe – Certyfikaty zgodności EI30 i EI60

Dzięki spełnieniu wszystkich rygorystycznych wymagań, zawartych w aprobacie technicznej HALSPAN ITB AT-15-6103/2013 firma Stolmat Tuchów została wpisana na listę nielicznych firm produkujących drewniane drzwi przeciwpożarowe. Drzwi produkowane są w ściśle określony sposób, z zachowaniem największej dokładności wykonania. Muszą spełniać szereg wymogów technicznych, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa użytkownikom.

Firma Stolmat wykonała wstępne badania typu, wdrożyła zakładową kontrolę produkcji, i prowadzi badania próbek wyrobu zgodnie z ustalonym planem badań.

Certyfikat PPoż EI60

Certyfikat PPoż EI60

Certyfikat PPoż EI30

Certyfikat PPoż EI30